Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Los Angeles Başkonsolosluğu 03.02.2021

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğunda münhal bulunan bir adetSözleşmeli Sekreterpozisyonunasınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
 • En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
 • Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
 • Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,
 • Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
 • II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

  1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

  2.Özgeçmiş (CV),

  3.Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

  4.Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi,

  5.Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

  6.Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

  7.Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

  Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.


  III) SINAV:


  Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

  a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

  Yazılı eleme sınavı2 Mart 2021, Salıgünü saat 14:00’deT.C Los Angeles Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır.

  Sınav konuları:

  Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

  İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

  Türkçe Kompozisyon (1 saat)

  Matematik ( 1 Saat)

  b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

  Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar10 Mart 2021 Çarşambagünü saat 10:00’daBaşkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

  Sözlü Sınav Konuları :Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

  Uygulamalı Sınav Konuları :(Bilgisayarda) Daktilo sınavı

  IV) BAŞVURU TARİHİ:

  Başvurular en geç16 Şubat 2021, Salıgünümesai bitimine kadarBaşkonsolosluğumuzun “8500 Wilshire Blvd. Suite 900, Beverly Hills CA-90211”adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 08:30-13:00 ve 14:00-17:30) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

  V) SINAV YERİ:

  Yazılı Sınav:T.C. Los Angeles/Başkonsolosluğu,

  “8500 Wilshire Blvd. Suite 900, Beverly Hills CA-90211”

  Sözlü ve Uygulamalı Sınav:T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu,

  “8500 Wilshire Blvd. Suite 900, Beverly Hills CA-90211”

  Tel: 1 (310) 228-4468

  E-mail: consulate.losangeles@mfa.gov.tr

  Atatürk

  Sinan Kuzum Consul General
  Monday - Friday

  08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:00

  In-person Application Hours: 09:00 - 12:30
  1/1/2024 1/1/2024 New Year
  1/15/2024 1/15/2024 Martin Luther King Jr. Day
  2/19/2024 2/19/2024 Presidents' Day
  4/10/2024 4/10/2024 1st Day of Eidl al-Fitr
  5/27/2024 5/27/2024 Memorial Day
  6/17/2024 6/17/2024 1st Day of Eid al-Adha
  6/19/2024 6/19/2024 Juneteenth National Independence Day
  7/4/2024 7/4/2024 US Independence Day
  9/2/2024 9/2/2024 Labor Day
  10/14/2024 10/14/2024 Columbus Day
  11/11/2024 11/11/2024 Veterans Day
  11/28/2024 11/28/2024 Thanksgiving Day
  12/25/2024 12/25/2024 Christmas Day